Näringsgrensindelningen 2008

74201 Fotografiateljéer

Gruppen omfattar fotografering av personer, föremål, byggnader o.d. i studior eller på annat håll för privat eller kommersiellt bruk. Videobandning av olika evenemang. [1]

Innehåller


- kommersiell fotograferingsverksamhet
-- pass-, skol-, bröllopsfotografering o.d.
-- fotografering för användning i reklam, inom förlagsverksamhet, fastighetsförmedling eller turism, modefotografering
-- flygfotografering (exkl. för terrängkartläggning, skördeprognoser och skogsinventering)
-- videobandning av olika evenemang, såsom bröllop och konferenser
- bildjournalisters och pressfotografers verksamhet
- frilansfotografers verksamhet
- fotobehandling [1]

Innehåller också


- mikrofilmning av dokument
- undervattensfotografering o.d. med specialteknik [1]

Innehåller inte


- separat framkallning av foton och kopiering (74202)
- fotoautomater (med självbetjäning och myntautomater) (96090)
- flygfotografering för terrängkartläggning, skördeprognoser och skogsinventering (71121)
- konstfotografering (90030) [1]


...