Stater och länder


 •  
  • Stater och länder
  • Klassificeringen Stater och länder används bl.a. för att klassificera personernas nationalitet i befolkningsstatistiken.

  • Kodsystemet för stater och länder innehåller sammanlagt 243 områdesenheter. Utöver självständiga stater omfattar systemet icke självständiga länder som enligt standarden är kolonier eller andra geopolitiskt betydande områden.

   Finlands standardiseringsförbund fastställer motsvarande nationella standard SFS-ISO 3166 ((Standardi SFS-ISO 3166. Koderna för ländernas namn. Finlands standardiseringsförbund, 1998). Till kodsystemet hör staternas och ländernas koder med tre siffror, koder med två bokstäver och koder med tre bokstäver.

   Rekommendationen i statistiksystemet är man i första hand använder den tresiffriga kod som ges av FN:s statistikbyrå. Koden med två bokstäver är avsedd för allmänt bruk. Koden med tre bokstäver kan användas när man vill underlätta identifieringen av området och öka åskådligheten. Bokstavskoderna baserar sig närmast på staternas och ländernas engelskspråkiga namn.

   Den s.k. korta formen används för staternas och ländernas namn (jfr Finland, Republiken Finland). De finskspråkiga namnen grundar sig på standarden SFS-ISO 3166 samt Institutet för de inhemska språken. De svenskspråkiga namnen grundar sig på Institutet för de inhemska språkens anvisningar och de engelskspråkiga på standarden ISO 3166 och Institutet för de inhemska språkens anvisningar.

   Stater och länder-klassificeringshelhet är en JHS-standard (JHS 186).

  • 17.5. 2019 Storbritannien ändrades till standardformen Förenade kungariket.

   15.2.2019 Namnet Makedonien ändrades till Nordmakedonien.

   28.9.2016 Tjeckiens engelskspråkiga namn ersattes med namnet Czechia.

   25.10.2013 Kap Verdes (132) engelskspråkiga namn Cape Verde ersattes med namnet Cabo Verde.

   12.3.2013 Saint Helena ersattes med namnet Saint Helena, Ascension och Tristan da Cunha. 6.2.2013 Namnet på Palestina ändrades till Staten Palestina.

   1.1.2012 Nya koder: 531, CW, CUW Curacao 534, SX, SMX Sint Maarten (nederländska delen) 535, BQ, BES Bonaire, Sint Eustatius och Saba 728, SS, SSD Sydsudan 729, SD, SDN Sudan Koder som utgått: 530 AN ANT Nederländska Antillerna 736 SD SDN Sudan

   21.9.2007 Saint Barthélemy (652, BL, BLM) och Saint Martin (663, MF, MAF) fick egna koder.

   22.1.2007 Den finskspråkiga uppdaterade standarden fastställdes. Namnet på demokratiska republiken Kongo (180, CD, COD) byttes till Kongo. Som en följd av förändringen har standarden nu två länder, vars korta namn är Kongo. De särskiljs från varandra på följande sätt: 178, CG, COG Kongo (Kongo-Brazzaville) 180, CD, COD Kongo (Kongo-Kinshasa)

  • Staters och länders koder grundar sig på den internationella standarden ISO 3166 (International Standard ISO 316-1. Codes for the representation of names of countries and their subdivisions. Fifth edition. 1997.).

Alternativ utsikt