Skatteslag


  •  
    • Klassificeringen gällande statistiken Skatter och avgifter av skattenatur. Baserar sig på den klassificering av skatteslag som OECD tillämpar i skattestatistiken Revenue Statistics.
    • Klassificering av skatter för statistiken Skatter och avgifter av skattenatur

Alternativ utsikt