Ämnen
Priser och konsumtion

Mat och alkoholfria drycker 13 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt år 2021

Statistik:
Referensperiod:
2021
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

EFTA-länderna Schweiz, Norge och Island var de dyraste länderna i jämförelsen. Av EU-medlemsländerna var Luxemburg det dyraste och Rumänien det förmånligaste. Prisnivån i Finland var 13 procent högre än i EU i genomsnitt. Uppgifterna baserar sig på en jämförelse av prisnivån som koordineras av EU:s statistikbyrå Eurostat. Priserna i jämförelsen är medelpriser för år 2021. Statistikcentralen har sammanställt Finlands prismaterial för jämförelsen.Stapeldiagrammet visar prisnivåindexen för livsmedel och alkoholfria drycker för EU- och EFTA-länderna år 2021. Referensvärdet 100 beskriver genomsnittet för EU-medlemsländerna. Schweiz var det dyraste landet med indextalet 166. Därefter följde Norge 149 och Island 139. Finland var det nionde dyraste landet med indextalet 113, medan Sveriges indextal var något högre, 117. De förmånligaste länderna var Rumänien med indextalet 69, Polen med indextalet 72 och Bulgarien med indextalet 79.

Huvudpunkter

  • År 2021 var prisnivån på mat och alkoholfria drycker 13 % högre i Finland än i EU i genomsnitt.
  • Prisnivån på mat och alkoholfria drycker var rätt så enhetlig i Finland och Sverige, men Finlands index var något lägre än Sveriges.
  • EFTA-länderna Schweiz, Norge och Island var de dyraste länderna i prisjämförelsen för mat och alkoholfria drycker. De förmånligaste priserna fanns också utanför EU-området, i Turkiet och på Balkan.

Resultaten för år 2021 för alla länder och produktgrupper som ingår i jämförelsen finns i vidstående databastabell 13a5.

Mera information om undersökningen och resultaten finns i Eurostats webbpublikation (på engelska).

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Nya databastabeller
Uppdaterade databastabeller

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Harri Kananoja
överaktuarie
029 551 3567
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef