Ämnen
Transport och turism

I vägtrafiken dog 16 personer i maj 2022

Statistik:
Referensperiod:
2022, maj
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 254 i maj. I dessa dog 16 och skadades 309 personer. Antalet döda var 5 färre än i maj 2021 och antalet skadade 35 fler. Uppgifterna har jämförts med motsvarande preliminära uppgifter från året innan.

Antalet människor som dödades i vägtrafiken genom linjediagram av trafikanter mellan 1985 och 2022.  Det totala antalet dödsfall var det högsta antalet omkring 1990, då antalet nådde nästan 750 personer.  Sedan dess har antalet sjunkit till tvåhundra. Dödsfall i personbilar har minskat från mer än tre hundra till nära 100.  Antalet människor som har dött i lätt trafik har minskat från drygt tvåhundra till omkring femtio.  Dödssiffran för andra trafikanter har länge legat under 100, nu sammanfaller med lätta trafikolyckor.

Huvudpunkter

  • Det hände 254 vägtrafikolyckor med personskada i maj 2022.
  • I vägtrafikolyckor dog 16 och skadade 309 personer.
  • Av dem som dog färdades 9 med personbil och 4 med motorcykel. I vägtrafiken dog 1 fotgängare och 2 cyklister.
  • Av de döda var 14 män och 2 kvinnor.

Under januari - maj var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 977. I olyckorna dog 61 och skadades 1 250 personer. Antalet döda var 10 färre och antalet skadade 139 fler än under motsvarande period år 2021. Av dem som dog färdades 45 med personbil, 4 med motorcykel och 1 med lastbil. I vägtrafiken dog 8 fotgängare och 3 cyklister.

Alkohololyckor som ledde till personskador i vägtrafiken efter landskap, januari-maj 2022 preliminära uppgifter

PersonskadeolyckorAlkoholincidenter
HELA LANDET97778
MK01 Nyland25219
MK02 Egentliga Finland924
MK04 Satakunta666
MK05 Egentliga Tavastland382
MK06 Birkaland748
MK07 Päijänne-Tavastland535
MK08 Kymmenedalen554
MK09 Södra Karelen192
MK10 Södra Savolax293
MK11 Norra Savolax403
MK12 Norra Karelen270
MK13 Mellersta Finland614
MK14 Södra Österbotten374
MK15 Österbotten302
MK16 Mellersta Österbotten120
MK17 Norra Österbotten539
MK18 Kajanaland70
MK19 Lappland282
MK21 Åland41
Siffrorna exkluderar inte blandad användning av alkohol och annat rusmedel

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Mervi Härkönen
överaktuarie
029 551 3254
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef