Ämnen
Transport och turism

I vägtrafiken dog 11 personer i oktober 2022

meddelande | Statistik över vägtrafikolyckor 2022, oktober

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 226 i oktober 2022. I dessa dog 11 och skadades 272 personer. Antalet döda var 10 färre än i oktober 2021 och antalet skadade 53 färre. Uppgifterna har jämförts med motsvarande preliminära uppgifter från året innan.

Huvudpunkter

 • Det hände 226 vägtrafikolyckor med personskada i oktober 2022.
 • I vägtrafikolyckor dog 11 och skadade 272 personer.
 • Av dem som dog färdades 8 med personbil, 1 med paketbil och 1 med motorcykel. 1 fotgängare dog.
 • Av de döda var 8 män och 3 kvinnor.

Vägtrafikolyckor i januari-oktober

Under januari-oktober 2022 var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 2 593. I olyckorna dog 156 och skadades 3 190 personer. Antalet döda var 21 färre och antalet skadade 26 färre än under motsvarande period år 2021. Av dem som dog färdades 96 med personbil, 1 med paketbil, 1 med moped, 21 med motorcykel och 2 med lastbil. I vägtrafiken dog 17 fotgängare och 15 cyklister. Ytterligare dog 3 andra personer som använde väg.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Trafikant
  • Typ av olycka
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Typ av olycka
  • Trafikant
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Ålder
  • Region
  • Trafikant
  • Kön
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Region
  • Kön
  • Ålder
  • Trafikant
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Hastighetsbegränsning
  • Typ av olycka
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Typ av olycka
  • Hastighetsbegränsning
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Trafikant
  • Vägtyp
  • Region
  • Olycksplats
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Inblandad
  • Vägtyp
  • Region
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Vägtyp
  • Region
  • Inblandad
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Veckodag
  • Ljusförhållanden
  • Hastighetsbegränsning
  • Vägtyp
  • Väglag
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:

  Kommande publikationer

  Bakgrundsuppgifter

  Dokumentation
  Instruktion för hänvisning

  Statistikexperter

  Förfrågningar i första hand
  Mervi Härkönen
  överaktuarie
  029 551 3254
  Övriga experter
  Ansvarig avdelningschef