Ämnen
Transport och turism

I vägtrafiken dog 21 personer i november 2022

meddelande | Statistik över vägtrafikolyckor 2022, november

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 227 i november 2022. I dessa dog 21 och skadades 266 personer. Antalet döda var 2 färre än i november 2021 och antalet skadade 77 färre. Uppgifterna har jämförts med motsvarande preliminära uppgifter från året innan.

Huvudpunkter

 • Det hände 227 vägtrafikolyckor med personskada i november 2022.
 • I vägtrafikolyckor dog 21 och skadade 266 personer.
 • Av dem som dog färdades 15 med personbil, 1 med paketbil och 1 med lastbil. 3 fotgängare och 1 cyklist dog.
 • Av de döda var 16 män och 5 kvinnor.

Vägtrafikolyckor i januari-november

Under januari-november 2022 var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 2 833. I olyckorna dog 179 och skadades 3 470 personer. Antalet döda var 25 färre och antalet skadade 88 färre än under motsvarande period år 2021. Av dem som dog färdades 111 med personbil, 2 med paketbil, 1 med moped, 21 med motorcykel och 3 med lastbil. I vägtrafiken dog 21 fotgängare och 17 cyklister. Ytterligare dog 3 andra personer som använde väg.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Trafikant
  • Typ av olycka
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Typ av olycka
  • Trafikant
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Ålder
  • Region
  • Trafikant
  • Kön
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Region
  • Kön
  • Ålder
  • Trafikant
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Hastighetsbegränsning
  • Typ av olycka
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Typ av olycka
  • Hastighetsbegränsning
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Trafikant
  • Vägtyp
  • Region
  • Olycksplats
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Inblandad
  • Vägtyp
  • Region
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Vägtyp
  • Region
  • Inblandad
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Veckodag
  • Ljusförhållanden
  • Hastighetsbegränsning
  • Vägtyp
  • Väglag
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:

  Kommande publikationer

  Bakgrundsuppgifter

  Dokumentation
  Instruktion för hänvisning

  Statistikexperter

  Förfrågningar i första hand
  Mervi Härkönen
  överaktuarie
  029 551 3254
  Övriga experter
  Ansvarig avdelningschef