Ämnen
Boende och byggandeBefolkning och samhälle

Ökningen av ensamboendet avtog år 2021

Statistik:
Referensperiod:
2021
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Ändringsmeddelande

Databastabell 115a har korrigerats 2.5.2022 Läs mer om ändringen och dess inverkan i vårt meddelande.

År 2021 var ökningen av antalet personer som bor ensamma mindre än året innan. Enligt Statistikcentralen ökade antalet ensamboende med 28 000 personer, vilket är över 4 000 färre än år 2020. Mest avtog ökningen bland personer under 30 år. Ensamboendet har ökat redan länge, i slutet av 2021 fanns det 1,28 miljoner ensamboende i Finland.

Linjediagram. År 2010 fanns det färre än 200 000 personer under 30 år som bor ensamma. Antalet översteg 200 000 år 2016, då det började öka brantare. År 2021 bröts ökningen något jämfört med året innan och antalet ensamboende under 30 år var över 260 000. År 2010 fanns det ungefär 400 000 personer i åldern 30–59 år som bodde ensamma. Antalet ökade något fram till år 2016, varefter ökningen tilltog. År 2021 var antalet 30–59-åringar som bodde ensamma nästan 450 000. År 2010 fanns det ungefär 450 000 ensamboende som fyllt 60 år. Antalet har ökat stadigt under hela granskningsperioden och 2021 var antalet ensamboende som fyllt 60 år omkring 570 000.

Huvudpunkter

 • Ökningen av ensamboendet avtog år 2021.
 • Antalet ensamboende ökade med 28 000 personer, vilket är över 4 000 färre än året innan.
 • I slutet av år 2021 var antalet ensamboende 1,28 miljoner, av vilka 45 % var över 60 år.
 • Av alla bostadshushåll är 78 % små, dvs. bostadshushåll bestående av en eller två personer.
 • Antalet ensamboende har nästan fördubblats sedan 1990.

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Hustyp
 • Bostadshushållets storlek
 • Område
Uppdaterad:
28.04.2022
Använda klassificeringar:
 • Hustyp
 • Område
 • Bostadshushållets storlek
 • Rumsantal (inkluderar inte köket)
Uppdaterad:
28.04.2022
Använda klassificeringar:
 • Den äldsta personens kön
 • Bostadshushållets storlek
 • Område
 • Den äldsta personens ålder i bostadshushållet
 • Hustyp
Uppdaterad:
28.04.2022

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Mika Ronkainen
överaktuarie
029 551 3425
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef