Ämnen
Boende och byggandeBefolkning och samhälle

Fritidshusbeståndet ökade bara något år 2021

Statistik:
Referensperiod:
2021
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Den årliga ökningen av fritidshusbeståndet har avtagit. Enligt Statistikcentralen har fritidshusbeståndet ökat med omkring 2 100 fritidshus per år i början av 2020-talet, medan det ökade med i genomsnitt 3 700 fritidshus per år under 2010-talet. Byggandet av fritidshus har redan länge följt en nedåtgående trend. Under 1970-talet var byggandet av fritidshus livligast. I slutet av år 2021 fanns det 508 919 fritidshus i Finland, kommunen som har flest fritidshus är fortfarande Kuopio.

Horisontellt stapeldiagram. Flest fritidshus färdigställdes på 1970-talet, över 90 000 fritidshus. Därefter har antalet färdigställda fritidshus minskat varje decennium. Under 2010-talet färdigställdes omkring 37 000 fritidshus, vilket är mindre än hälften av antalet på 1970-talet.

Huvudpunkter

  • Byggandet av fritidshus har varit lågt i början av 2020-talet, år 2021 färdigställdes 2 100 nya fritidshus.
  • I slutet av år 2021 fanns det 508 919 fritidshus i Finland. Flest fritidshus finns i Kuopio.
  • Flest fritidshus byggdes under 1970-talet, varefter antalet färdigställda fritidshus har minskat varje decennium.
  • Antalet fritidshus som färdigställdes under 2010-talet är under hälften av antalet på 1970-talet.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
24.05.2022

De stugrikaste kommunerna i Finland 2021

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Nya databastabeller
Uppdaterade databastabeller

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Mika Ronkainen
överaktuarie
029 551 3425
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef