Ämnen
Arbete, löner och utkomst

Löntagarnas medianlöner högst bland 45–49-åringarna år 2021

Statistik:
Referensperiod:
2021
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Enligt Statistikcentralen var medianen för heltidsanställda löntagares totallöner 3 314 euro i månaden år 2021. Medeltalet för totallönerna var 3 734 euro. Medianen för totallönerna var 3 663 euro för män och 3 034 euro för kvinnor. De som hörde till tiondelen med de högsta inkomsterna tjänade minst 5 571 euro i månaden och den tio procent som hade de lägsta inkomsterna tjänade 2 302 euro eller mindre.

Huvudpunkter

  • Medianen för totallönerna hos heltidsanställda löntagare var 3 314 euro och medeltalet 3 734 euro i månaden.
  • Medianen för totallönerna var 3 663 euro för män och 3 034 euro för kvinnor i månaden.
  • De som hörde till tiondelen med de högsta inkomsterna tjänade minst 5 571 euro i månaden och den tio procent som hade de lägsta inkomsterna tjänade 2 302 euro eller mindre.
  • Av åldersgrupperna hade löntagarna i åldern 45–49 år de högsta medianlönerna.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
03.10.2022

Heltidsanställda löntagares totallöner efter utbildningsnivå 2021

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Databastabeller som utgått

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Matti Lahdenmäki
överaktuarie
029 551 3690
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef