Ämnen
FöretagArbete, löner och utkomst

Den privata sektorn kostnaden för arbetad timme steg med 2,5 procent under april-juni 2022

meddelande | Arbetskraftskostnadsindex 2022, 2:a kvartal

Enligt Statistikcentralen steg arbetskraftskostnaderna för den privata sektorn med 2,5 procent under april–juni 2022 jämfört med motsvarande period året innan. Inom den statliga sektorn ökade kostnaderna med 3,3 procent och inom kommunsektorn med 3,0 procent. Under andra kvartalet 2022 fanns det 61 arbetsdagar, dvs. lika många som under motsvarande period 2021.


Viktiga punkter

  • Kostnaderna för arbetad timme ökade med 2,5 % inom den privata sektorn, med 3,0 % inom kommunsektorn och med 3,3 % inom den statliga sektorn under april–juni 2022 jämfört med motsvarande period året innan.
  • Bland näringsgrenarna inom den privata sektorn fanns den största kostnadsökningen, 9,4 %, inom finans- och försäkringsverksamhet.
  • Den minsta kostnadsökningen, 0,7 %, fanns inom informations- och kommunikationsverksamhet.


Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
08.09.2022

Arbetskraftskostnader, indextal 2020Q2-2022Q2

08.09.2022

Arbetskraftskostnader, årsförändringar i procent 2020Q2-2022Q2

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
08.09.2022

Revidering av det det ursprungliga arbetskostnadsindexet, årsförändring

08.09.2022

Revidering av det säsongrensade arbetskostnadsindexet, årsförändring

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Näringsgren (TOL 2008)
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Näringsgren (TOL 2008)
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Näringsgren (TOL 2008)
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Pekka Haapala
planerare
029 551 3460
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef