Ämnen
Transport och turism

I mars 2022 registrerades 7 536 nya personbilar första gången

Statistik:
Referensperiod:
2022, mars
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Enligt Statistikcentralen registrerades 7 536 nya personbilar i mars 2022, vilket är 28 procent färre än ett år tidigare. Totalt registrerades 14 435 nya fordon i mars. Antalet första registreringar minskade med 21 procent jämfört med motsvarande månad året innan. Bristen på komponenter inom bilbranschen leder till fördröjningar i tillverkningen av nya bilar.

Huvudpunkter

 • I mars 2022 registrerades 7 536 nya personbilar första gången, vilket är 28 procent färre än året innan.
 • Av de personbilar som registrerades första gången var 17 procent eldrivna. Antalet var 1 264 dvs. 60 procent fler än året innan.
 • Antalet enskilt importerade begagnade bilar var totalt 4 121, vilket är en procent fler än året innan.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
06.04.2022

Första registreringar av personbilar efter drivkraft och landskap

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Fordonsklass
 • Innehavare
 • Drivkraft
 • Användning
 • Landskap
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Landskap
 • Fordonsklass
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Landskap
 • Fordonsklass
Uppdaterad:

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Nico Maunula
överaktuarie
029 551 3526
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef