Ämnen
Samhällsekonomi

Produktionen inom samhällsekonomin ökade i april 2022

Statistik:
Referensperiod:
2022, april
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Ändringsmeddelande

Publiceringen av statistikuppgifter försenades den 15 juni på grund av en teknisk störning. Läs mer om ändringen och dess inverkan i vårt meddelande.

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för april 2022 med 4,0 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen för april ökade med 0,7 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för mars 2022 ökade enligt de reviderade uppgifterna med 5,0 procent (tidigare 5,4 %) från mars året innan. Den arbetsdagskorrigerade primärproduktionen ökade med ungefär 6 procent. Förädlingen ökade med omkring 5 procent och tjänsterna med omkring 3 procent från april 2021.

Linjediagram över utvecklingen av produktionsvolymen månatligen åren 2005–2022. I linjediagrammet syns trenden och den säsongrensade serien för utvecklingen av produktionsvolymen. Produktionsvolymen har utvecklats i varierande grad under denna period. Produktionsvolymen har ökat under perioden, men tidsperioden rymmer också perioder då produktionsvolymen har minskat. Produktionsvolymen minskade åren 2009 och 2020 samt åren 2012–2014.

Huvudpunkter

  • Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade i april med 4,0 % från året innan.
  • Den säsongrensade produktionen för april ökade med 0,7 % från föregående månad.
  • Den arbetsdagskorrigerade primärproduktionen ökade med omkring 6 %. Förädlingen ökade med omkring 5 % och tjänsterna med omkring 3 % från april 2021.

Stapeldiagrammet visar den procentuella förändringen av volymen för den arbetsdagskorrigerade produktionen från året innan under de senaste 13 månaderna. I april 2022 ökade produktionsvolymen med omkring fyra procent från året innan.

Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster.

De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt vid konjunkturvändningar, vilket man bör beakta vid användningen av säsongrensade uppgifter och trenduppgifter.

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Revideringar i denna statistik

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Bransch
Uppdaterad:
15.06.2022

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Antti Kosunen
överaktuarie
029 551 3613
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef