Ämnen
Kultur, massmedier och tidsanvändning

Deltagandet i frivilligarbete har minskat under de senaste 10 åren

översikt | Tidsanvändning 10.10.2021

Enligt Statistikcentralens uppgifter har deltagandet i frivilligarbete minskat från år 2009. Deltagandet i frivilligarbete hade minskat bland både män och kvinnor och i alla åldersgrupper under pandemin. Mest frivilligarbete utfördes inom bostadsaktiebolag, bostadsområdenas föreningar och byaråd. Av personer över 15 år hade 60 procent hjälpt ett annat hushåll gratis eller mot liten ersättning under de senaste fyra veckorna. Oftast hade man hjälpt till med inköp och ärenden. Hushållen fick betydligt mindre hjälp än för 10 år sedan.

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Juha Haaramo
överaktuarie
029 551 3666
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef