Ämnen
Befolkning och samhälle

År 2021 ökade antalet slutbehandlade skuldsaneringsärenden med 1,4 % från året innan

meddelande | Skuldsaneringar 2021

Enligt Statistikcentralens uppgifter slutbehandlades 4 715 skuldsaneringsärenden i tingsrätterna år 2021, vilket är 1,4 % fler än året innan. Av de behandlade ärendena var 4 033 ansökningar om skuldsaneringsförfarande.

Huvudpunkter

  • År 2021 fastställdes ett betalningsprogram i 3 472 fall.
  • I de betalningsprogram som fastställdes var den sammanlagda skulden 287 miljoner euro.
  • I de betalningsprogram som fastställdes år 2021 var medianskulden 51 000 euro.

Med slutbehandlade skuldsaneringsärenden avses i Statistikcentralens skuldsaneringsstatistik ärenden som har behandlats i tingsrätt och som tingsrätten gett ett avgörande i. I uppgifterna ingår förutom skuldsaneringsansökningarna också övriga skuldsaneringsärenden som behandlats i tingsrätterna.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Tingsrätt
  • Ärendets art
Statistik:
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Sami Fredriksson
överaktuarie
029 551 2696
Ansvarig avdelningschef