Ämnen
Samhällsekonomi

Bruttonationalprodukten ökade med 0,2 procent under januari–mars

Statistik:
Referensperiod:
2022, 1:a kvartal
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Ändringsmeddelande

Ett fel i uppgifterna om de offentliga konsumtionsutgifterna har korrigerats. Läs mer om ändringen och dess inverkan i vårt meddelande.

Enligt Statistikcentralen ökade volymen av bruttonationalprodukten under januari–mars 2022 med 0,2 procent från föregående kvartal. Jämfört med första kvartalet 2021 ökade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 3,6 procent. Bruttonationalprodukten har ökat fr.o.m. andra kvartalet 2021, men takten visar tecken på avmattning.

Linjediagrammet visar utvecklingen av bruttonationalprodukten fr.o.m. första kvartalet 2015. BNP-nivån sjönk kraftigt i början av coronakrisen under andra kvartalet 2020. Därefter har BNP varit uppåtgående.

Huvudpunkter

  • Exportvolymen minskade med 9,8 % och importvolymen med 2,0 % under januari–mars jämfört med oktober–december. Prisstegringen gjorde att utrikeshandelns värde i löpande priser ökade klart jämfört med året innan.
  • Den fasta bruttoinvesteringen ökade med 3,6 % från föregående kvartal. Särskilt de offentliga investeringarna ökade kraftigt.
  • Byggnadsinvesteringarna ökade, men investeringarna i maskiner och apparater minskade.
  • Den privata konsumtionen minskade med 0,2 % jämfört med oktober–december. De offentliga konsumtionsutgifterna ökade med 0,4 %.

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
31.05.2022

Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten

31.05.2022

Revideringen av volymändringarna i import

31.05.2022

Revideringen av volymändringarna i export

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Transaktion
  • Bransch
Uppdaterad:
22.06.2022
Använda klassificeringar:
  • Bransch
  • Transaktion
Uppdaterad:
22.06.2022

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Samu Hakala
överaktuarie
029 551 3756
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef