Ämnen
Samhällsekonomi

Bruttonationalprodukten ökade med 3,0 procent år 2021

meddelande | Nationalräkenskaper, årsvis 31.12.2021

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter, bruttonationalproduktens volym ökade med 3,0 procent år 2021. Ökningen reviderades nedåt från uppgifterna i mars (var 3,5 procent). Produktionen ochinsatsförbrukningen i löpande priser ökade klart år 2021. Energiprisstegringen sombörjade år 2021 höjer siffrorna i löpande priser.

Viktiga punkter

 • Bruttonationalprodukten ökade med 3,0 % år 2021. Ökningen reviderades nedåt från uppgifterna i mars (var 3,5 %).
 • Ökningen av produktionen och insatsförbrukningen i löpande priser förklaras för sin del av att priserna på produktionen och insatsförbrukningen var stigande redan år 2021. Priserna steg bl.a. på grund av att el- och råoljepriserna gick upp.
 • Sysselsättningen och de utbetalda ersättningarna till anställda ökade år 2021. Antalet sysselsatta steg till rekordnivå.
 • I samband med publiceringen av årsräkenskaperna har också databastabellerna för kvartalsräkenskaperna uppdaterats.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
22.06.2022

Bruttonationalprodukt (BNP) 1975-2021*

22.06.2022

BNP per capita 1975-2021*

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
22.06.2022

Revideringen av årliga volymändringarna, %

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Transaktion
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Transaktion
 • Sektor
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Sektor
 • Transaktion
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Transaktion
 • Bransch
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Transaktion
 • Bransch
 • Sektor
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Transaktion
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Transaktion
 • Sektor
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Sektor
 • Transaktion
 • Bransch
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Transaktion
 • Varaktighetskategori
 • Sektor
 • Konsumtionskategori
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Instrument
 • Sektor
 • Transaktion
 • Bransch
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Tapio Kuusisto
överaktuarie
029 551 3318
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef