Ämnen
Utbildning och forskning

Volymen av vuxenutbildning vid läroanstalterna oförändrad år 2021

meddelande | Vuxenutbildning vid läroanstalter 2021

Enligt Statistikcentralen var den totala volymen av läroanstalternas vuxenutbildning nästan oförändrad år 2021. Bara inom öppen yrkeshögskoleundervisning och inom utbildning som fördjupar eller kompletterar yrkeskompetensen ökade både antalet deltagare och antalet undervisningstimmar från året innan.

Viktiga punkter

  • Volymen av läroanstalternas vuxenutbildning var nästan oförändrad år 2021 jämfört med år 2020.
  • Antalet undervisningstimmar i utbildning som inte leder till examen uppgick till nästan 4,9 miljoner.
  • Det fanns drygt 1,5 miljoner deltagare i utbildningen.
  • Av undervisningstimmarna gavs 47 % som utbildning som anordnats som fritt bildningsarbete och 31 % som öppen yrkeshögskoleundervisning.
  • Av alla deltagare deltog 72 % i utbildning som anordnats som fritt bildningsarbete.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Utbildningstyp
  • Utbildningsområde och utbildningens innehåll
  • Läroanstaltstyp
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Läroanstaltstyp
  • Utbildningstyp
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Databastabeller som utgått

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Tarja Seppänen
överaktuarie
029 551 3220
Ansvarig avdelningschef