Ämnen
Samhällsekonomi

Hushållens sparkvot ökade under första kvartalet 2022

meddelande | Sektorräkenskaper kvartalsvis 2022, 1:a kvartal

Korrigering

Databastabellerna Sektorräkenskaper kvartalsvis har korrigerats efter 22.6.2022
Läs mer om korrigeringen

Hushållens säsongrensade sparkvot ökade under januari–mars från föregående kvartal. Både konsumtionsutgifterna och den disponibla inkomsten minskade något. Hushållens investeringskvot var på samma nivå som föregående kvartal. Företagens vinstkvot ökade från föregående kvartal och var 31,2 procent. Företagssektorns investeringskvot sjönk från föregående kvartals nivå och var 26,7 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Viktiga punkter

  • Företagssektorns vinstkvot ökade, eftersom driftsöverskottet ökade kraftigare än förädlingsvärdet. Investeringskvoten sjönk, eftersom investeringarna sjönk under årets första kvartal. 
  • De finansiella företagens och försäkringsföretagens säsongrensade förädlingsvärde ökade med 3,1 procent och driftsöverskottet minskade med 1,7 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan.
  • De offentliga samfundens finansiella ställning förbättrades med 1,7 miljarder från motsvarande kvartal året innan och visade ett underskott på 1,3 miljarder euro.
  • Hushållens justerade disponibla inkomst ökade med 3 % i löpande priser och rensat för prisförändringar var den på samma nivå som motsvarande kvartal året innan.
  • Balansen för varor och tjänster i löpande priser visade ett underskott på 2,8 miljarder euro under första kvartalet 2022.

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Revideringar i denna statistik

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Sektor
  • Transaktion
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Sektor
  • Transaktion
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Sektor
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Nata Kivari
överaktuarie
029 551 3361
Ansvarig avdelningschef