Ämnen
Samhällsekonomi

Hushållens sparkvot minskade under tredje kvartalet 2022

meddelande | Sektorräkenskaper kvartalsvis 2022, 3:e kvartal

Korrigering

Hushållens skulder har korrikerads efter ett tekniskt fel för kvartaler 2022Q1-2022Q3 i tabeller 11ii och 122a
Läs mer om korrigeringen

Enligt Statistikcentralen minskade hushållens säsongrensade sparkvot under juli–september från föregående kvartal. Under juli–september var sparkvoten -3,5 procent. Konsumtionsutgifterna, som direkt påverkas av den höga inflationen, ökade relativt sett mer än den disponibla inkomsten. Hushållens investeringskvot var ungefär på samma nivå som föregående kvartal. Företagens vinstkvot sjönk från föregående kvartal och var 32,5 procent. Företagssektorns investeringskvot var på samma nivå som föregående kvartal och uppgick till 26,6 procent.

Viktiga punkter

  • Företagens vinstkvot minskade med 1,9 procentenheter från föregående kvartal. Företagssektorns investeringskvot var oförändrad.
  • De finansiella företagens och försäkringsföretagens säsongrensade förädlingsvärde sjönk med 3,0 % och driftsöverskottet med 8,9 % jämfört med föregående kvartal.
  • De offentliga samfundens konsoliderade totalinkomster ökade i löpande priser med 7,5 % och de konsoliderade totalutgifterna med 5,0 % från motsvarande kvartal året innan. Sektorns underskott var 2,7 miljarder euro.
  • Hushållens justerade disponibla inkomst ökade i löpande priser med 3,7 % och rensat för prisförändringar minskade den med -1,6 % jämfört med motsvarande kvartal året innan.
  • Bytesbalansen visade ett underskott på 1,7 miljarder euro under tredje kvartalet 2022.

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Revidering av uppgifter

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Sektor
  • Transaktion
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Sektor
  • Transaktion
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Sektor
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Nata Kivari
överaktuarie
029 551 3361
Ansvarig avdelningschef