Ämnen
Arbete, löner och utkomst

Medianlönen för timavlönade inom den privata sektorn 16,8 euro år 2021

Statistik:
Referensperiod:
2021
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Enligt Statistikcentralen var medianlönen för ordinarie arbetstid hos timavlönade löntagare inom den privata sektorn 16,8 euro per timme under sista kvartalet 2021. Medellönen för män var 17,3 euro i timmen och för kvinnor 14,0 euro. Den totala lönen för timavlönade inom den privata sektorn, som bl.a. innehåller övertidstillägg, var år 2021 i genomsnitt 18,2 euro per timme, 18,8 euro för män och 15,4 euro för kvinnor.

Huvudpunkter

  • Hos timavlönade inom den privata sektorn var medianen för lönen för ordinarie arbetstid 16,8 euro och den genomsnittliga lönen 17,2 euro i timmen.
  • Medianen för totallönerna var 17,5 euro och den genomsnittliga lönen 18,2 euro i timmen.
  • Kvinnornas medianlön för ordinarie arbetstid var 14,7 euro och männens 17,7 euro.
  • Tio procent av löntagarna hade en totallön på mindre än 12,7 euro i timmen och 10 procent av löntagarna hade en totallön på mer än 24,1 euro i timmen.

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Harri Nummila
överaktuarie
029 551 3235
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef