Ämnen
Arbete, löner och utkomstBefolkning och samhälle

Sysselsättningen fortsatte att öka i maj 2022 jämfört med året innan

Statistik:
Referensperiod:
2022, maj
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Ändringsmeddelande

Arbetskraftsundersökningens meddelande försenades 21.6.2022 på grund av teknisk störning. Läs mer om ändringen och dess inverkan i vårt meddelande.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta 61 000 fler i maj 2022 än året innan. Antalet arbetslösa var i maj 68 000 färre än året innan. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var i maj 73,9 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 6,1 procent.

Linjediagram över den månadsvisa utvecklingen av det relativa sysselsättningstalet och trenden för det relativa sysselsättningstalet från början av år 2011 till maj år 2022. Det finns säsongvariation i det relativa sysselsättningstalet. Trenden för det relativa sysselsättningstalet har återhämtat sig från den svacka som utbrottet av coronan gav upphov till.

Huvudpunkter

  • I maj 2022 var antalet sysselsatta 2 641 000 och antalet arbetslösa 227 000.
  • Antalet sysselsatta var 61 000 fler och antalet arbetslösa 68 000 färre jämfört med maj året innan.
  • Trenden för det relativa sysselsättningstalet var i maj 73,9 %.
  • Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var i maj 6,1 %.

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Tatu Leskinen
överaktuarie
029 551 3285
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef