Ämnen
Arbete, löner och utkomstBefolkning och samhälle

Antalet sysselsatta ökade i oktober 2022 jämfört med året innan

Statistik:
Referensperiod:
2022, oktober
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Ändringsmeddelande

Ett fel har korrigerats i arbetskraftsundersökningens meddelande
Läs mer om ändringen och dess inverkan i vårt meddelande.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta 66 000 fler i oktober 2022 än året innan. Antalet arbetslösa var i oktober 2022 nästan lika många som för ett år sedan. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 74,4 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 6,9 procent.

Huvudpunkter

  • I oktober 2022 var antalet sysselsatta 2 636 000 och antalet arbetslösa 162 000.
  • Antalet sysselsatta män var 29 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 37 000 fler än för ett år sedan.
  • Antalet arbetslösa män var 9 000 färre och antalet arbetslösa kvinnor 7 000 fler än i oktober året innan.
  • Trenden för det relativa sysselsättningstalet var i oktober 74,4 %.
  • Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var i oktober 6,9 %.

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Pertti Taskinen
överaktuarie
029 551 2690
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef