Ämnen
Arbete, löner och utkomstBefolkning och samhälle

Antalet jobb minskade relativt sett mest inom hotell- och restaurangverksamhet under det första coronaåret 2020

meddelande | Sysselsättning 2020

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik var antalet jobb 88 900 färre i slutet av år 2020 jämfört med året innan. Antalet jobb minskade mest inom tillverkning (-19 100), hotell- och restaurangverksamhet (-19 000) samt transport och magasinering (-16 100). Relativt sett minskade antalet jobb mest inom hotell- och restaurangverksamhet. Näringsgrenen hade 71 000 jobb i slutet av år 2020, vilket är 21 % färre än året innan.

Viktiga punkter

 • I slutet av år 2020 fanns det nästan 90 000 färre jobb än året innan.
 • Antalet jobb minskade relativt sett mest inom hotell- och restaurangverksamhet (-21 %), transport och magasinering (-12 %) samt kultur, nöje och fritid (-12 %).
 • Skillnaderna mellan kommunerna var stora: I Vanda minskade antalet jobb med omkring 10 % och i Uleåborg med en knapp 1 %.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Kön
 • Näringsgren
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren
 • Kön
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kön
 • Arbetsgivarsektorn
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Sektor
 • Utbildningsnivå
 • Område (arbetsplats)
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Yrkesställning
 • Kön
 • Ålder
 • Näringsgren
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Pendling
 • Utbildningsnivå
 • Ålder
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utbildningsnivå
 • Pendling
 • Ålder
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Jukka Tapio
överaktuarie
029 551 3429
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef