Ämnen
Samhällsekonomi

Exporten och importen av tjänster ökade rejält under första kvartalet 2022

Statistik:
Referensperiod:
2022, 1:a kvartal
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Ändringsmeddelande

En exceptionell revidering av uppgifterna för statistikåren 2020 och 2021 gällande utrikeshandel med tjänster i offentliggörandet 20.6.2022, på grund av att urvalsramen för enkäten om utrikeshandel med tjänster och utländska varuflöden varit bristfällig.
Läs mer om ändringen och dess inverkan i vårt meddelande.

Exporten av tjänster ökade med 15 procent under första kvartalet 2022 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Importen av tjänster ökade med 24 procent under samma period. Under första kvartalet 2022 var värdet av exporten av tjänster 6,8 miljarder euro och värdet av importen av tjänster 8,3 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över utrikeshandel med varor och tjänster, som är en del av betalningsbalansen.

Huvudpunkter

  • Exporten ökade med 24 % jämfört med första kvartalet året innan.
  • Importen ökade med 33 % jämfört med första kvartalet året innan.
  • Exporten av tjänster ökade med 0,9 miljarder, dvs. med 15 %.
  • Importen av tjänster ökade med 1,6 miljarder, dvs. med 24 %.
  • Turist- och transportbranschernas återhämtning efter coronapandemin förklarar största delen av ökningen av exporten och importen av tjänster.

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
20.06.2022

Uppgifter av varor och tjänster efter tjänstepost 2021Q1-2022Q1

20.06.2022

Uppgifter av varor och tjänster efter region 2021Q1-2022Q1

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
20.06.2022

Uppgifter av varor och tjänster efter region 2021Q1-2022Q1

20.06.2022

Uppgifter av varor och tjänster efter tjänstepost 2021Q1-2022Q1

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Joonas Pohja
överaktuarie
029 551 3898
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef