Ämnen
Företag

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 20,1 procent i april 2022

Statistik:
Referensperiod:
2022, april
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Ändringsmeddelande

Ett fel har upptäckts i en tabell för offentliggörandet om de preliminära uppgifterna om omsättningen inom servicebranscherna i april 2022 och felet har korrigerats 19.7.2022
Läs mer om ändringen och dess inverkan i vårt meddelande.

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom servicenäringarna i april 2022 med 20,1 procent jämfört med april 2021. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenarna inom handeln.

Huvudpunkter

  • Enligt preliminära uppgifter ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom servicenäringarna med 20,1 procent i april 2022 från året innan.
  • Enligt preliminära uppgifter ökade den säsongrensade omsättningen inom servicenäringarna med 2,6 procent i april 2022 jämfört med föregående månad.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
30.05.2022

Månads- och årsförändring av omsättningen inom servicenäringar, %

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Variabel
  • Näringsgren
Uppdaterad:

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Aki Niskanen
överaktuarie
029 551 2657
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef