Ämnen
Befolkning och samhälle Hälsa och social trygghet

Dödligheten ökade åter från året innan år 2021

Statistik:
Referensperiod:
2021
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Ändringsmeddelande

Meddelandet om statistiken över avlidna har korrigerats 22.4.2022.
Läs mer om ändringen och dess inverkan i vårt meddelande.

Enligt Statistikcentralen var antalet döda 57 659 år 2021, dvs. 2 171 fler än året innan. Det allmänna dödstalet, som uttrycker dödligheten, ökade också från året innan, då det var 10,4 efter att ha varit jämnt 10 år 2020. Det allmänna dödstalet är ett nyckeltal i förhållande till folkmängden. Det anger antalet döda per 1 000 personer i medelfolkmängden. 

Huvudpunkter

 • Antalet döda ökade med 3,9 % från året innan.
 • Det allmänna dödstalet ökade med 4 % från året innan.
 • Den förväntade livslängden för en nyfödd var på samma nivå som året innan.
 • Spädbarnsdödligheten var på samma nivå som året innan.

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Kön
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kön
 • Ålder
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Händelsemånad
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Ålder
 • Kön
 • Område
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  Statistik:
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Kön
  Statistik:
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Kön
  Statistik:
  Uppdaterad:

  Bakgrundsuppgifter

  Dokumentation
  Instruktion för hänvisning

  Statistikexperter

  Förfrågningar i första hand
  Joni Rantakari
  överaktuarie
  029 551 3249
  Ansvarig avdelningschef