Ämnen
Priser och konsumtionEnergi

Inflationen 8,1 procent i september 2022

meddelande | Konsumentprisindex 2022, september

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i september 8,1 procent. I augusti var inflationen 7,6 procent. Att inflationen steg något berodde bland annat på att el blev dyrare och högre genomsnittlig ränta på bostadslån.

Viktiga punkter

 • I september steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare el, diesel och bensin samt högre genomsnittlig ränta på bostadslån.
 • Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades mest på grund av att receptbelagda läkemedel som ersätts och som inte ersätts blev billigare.
 • Månadsförändringen av konsumentpriserna var 0,8 procent, vilket bland annat berodde på dyrare el och högre genomsnittlig ränta på bostadslån.

Inflationen i euroområdet var 10 procent i september 2022 enligt preliminära uppgifter

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet (HKPI) var inflationen i euroområdet i september 10 procent. I augusti var den 9,1 procent. Motsvarande inflation i Finland var i september 8,4 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter eller andra krediter. Inte heller omfattar det brandförsäkring på egnahemshus, fordonsskatt eller fiske- och jaktavgifter. Konsumtionsposterna i det harmoniserade konsumentprisindexet och reglerna för utarbetande av indexet har definierats med EU-förordning.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på medlemsländernas preliminära uppgifter och utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för september den 19 oktober.

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter 8,3 procent i september 2022

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet (HKPI) var i september 8,4 procent och årsförändringen av konstantskatteindexet (HKPI-KS), som mäter marknadsinflationen, 8,3 procent. Ändringarna i indirekta skatter som gjorts efter september i fjol hade sålunda en sammanlagd effekt på 0,1 procentenheter när det gäller konsumentpriserna. I september var månadsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet 0,7 procent och av konsumentprisindexet med konstanta skatter 0,7 procent.

I konstantskatteindexet har den inverkan som ändringar i mervärdesskatter och andra indirekta varuskatter har på inflationen eliminerats genom att hålla skatterna konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Indexet mäter den s.k. marknadsinflationen, dvs. den prisförändring som beror på andra orsaker än ändringar i indirekta skatter. Skatteändringarnas inverkan på priserna erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, årsförändringar och månadsförändringar, 2022 september

Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, årsförändringar (%), 2022 september

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Indexserie
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Varor
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Varor
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Varor
 • Indexserie
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Varor
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
   Tidsperiod:
   månad
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
    Tidsperiod:
    månad
    Uppdaterad:
    Använda klassificeringar:
    • Varor
    Tidsperiod:
    månad
    Uppdaterad:
    Använda klassificeringar:
    • Varor
    Tidsperiod:
    månad
    Uppdaterad:

    Kommande publikationer

    Bakgrundsuppgifter

    Dokumentation
    Instruktion för hänvisning

    Statistikexperter

    Förfrågningar i första hand
    Övriga experter
    Ansvarig avdelningschef