Ämnen
Företag

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 18,4 procent och volymen med 12,3 procent i mars 2022

Statistik:
Referensperiod:
2022, mars
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom servicenäringarna med 18,4 procent i mars 2022 jämfört med mars 2021. Produktionen av tjänster, dvs. volymen, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, ökade under samma period med 12,3 procent. I februari 2022 ökade omsättningen med 15,1 procent och volymen med 10,0 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenarna inom handeln.

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättningen och volym inom service branschen, %. Från och med april 2021 har den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom servicebranschen ökat varje månad jämfört med året innan.

Huvudpunkter

  • Den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom servicenäringarna ökade med 18,4 procent i mars 2022 jämfört med mars 2021.
  • Den arbetsdagskorrigerade volymen inom servicenäringarna ökade med 12,3 procent i mars 2022 jämfört med mars 2021.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
12.05.2022

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008)

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
12.05.2022

Revidering av den arbetsdagskorrigerade omsättningens årsförändringar inom service branschens näringsgrenar

12.05.2022

Revidering av långsiktiga årsförändringar av arbetsdagskorrigerade omsättningen inom service branschens näringsgrenar

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Nya databastabeller
Uppdaterade databastabeller

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Aki Niskanen
överaktuarie
029 551 2657
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef