Ämnen
Miljö och naturEnergi

Slutanvändningen av energi sjönk år 2020

meddelande | Energiräkenskaper 2020

Enligt Statistikcentralen minskade slutanvändningen av energiprodukter som finländarna använt i Finland och utomlands med 8 procent år 2020 jämfört med året innan. Totalt användes 1,15 miljoner terajoule energi. Störst var minskningen inom transport och magasinering, där användningen sjönk med 30 procent. Energianvändningen inom tillverkning sjönk med 5 procent från året innan. Också hushållens energianvändning var 6 procent mindre än året innan.

Viktiga punkter

  • Slutanvändningen av energi minskade med 8 % år 2020.
  • Störst var minskningen inom transport och magasinering, där användningen sjönk med nästan en tredjedel.
  • Energianvändningen minskade också inom tillverkning, servicenäringarna och i hushållen.
  • Nedgången förklaras till stor del av coronapandemins effekter, som syntes särskilt i energianvändningen inom trafiken. Också det varma vädret minskade behovet av energi.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Energi produkt
  • Näringsgren, hushåller och andra artiklar
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Juuso Peltola
överaktuarie
029 551 2330
Ansvarig avdelningschef