Ämnen
Miljö och natur

Miljöskyddsutgifterna började öka år 2020

meddelande | Miljöskyddsutgifter 2020

Enligt Statistikcentralen miljöskyddsutgifterna började åter öka år 2020 efter ett års paus. De ökade med knappa 4 procent från året innan. I huvudsak skedde ökningen år 2020 inom den offentliga sektorn. Statistiken täcker den offentliga sektorn, hushåll, utvinning av mineral, tillverkning och energi- och vattenförsörjning samt avfallshantering.


Viktiga punkter

  • Miljöskyddsutgifterna inom den offentliga sektorn i Finland ökade med 26 % år 2020 och uppgick till totalt drygt 500 miljoner euro.
  • Företagen använde sammanlagt omkring 2 800 miljoner euro på miljöskyddstjänster och miljöskyddsinvesteringar.
  • Miljöskyddsutgifterna för behandling av hushållens avloppsvatten och avfall uppgick till nästan 950 miljoner euro.


Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Klassificering av miljöskyddsutgifter
  • Transaktion
  • Näringsgrensindelningen 2008
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Transaktion
  • Miljöskyddsåtgärder
  • Sektorindelningen
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Antti Hörkkö
överaktuarie
029 551 3035
Ansvarig avdelningschef