Ämnen
Befolkning och samhälle

Över 54 000 domar gavs i underrätterna år 2021

meddelande | Åtalade, dömda och straff 2021

Ändring

Ändringar i tabeller i databaser av åtalade, dömda och straff
Läs mer om ändringen

Enligt Statistikcentralen gavs 54 280 domar i första instans år 2021, dvs. 9 procent fler än år 2020. Den största ökningen visade sexualbrotten. År 2021 gavs 17 procent fler domar för dessa brott än året innan. Också antalet domar för brott mot liv och hälsa ökade, med 14 procent från året innan. Antalet dömda för brott mot liv och hälsa har dock allmänt sett varit nedåtgående.

Viktiga punkter

 • År 2021 gavs 54 280 domar i första instans, största delen av trafikbrotten (32 %) och egendomsbrotten (29 %).
 • År 2021 utdömdes 5 800 ovillkorliga fängelsestraff, dvs. 20 % fler än året innan.
 • I tingsrätterna utdömdes över 35 000 bötesstraff. Antalet bötesdomar genom strafföreläggande uppgick till mer än 33 000, medan antalet bötesförelägganden utfärdade av polisen var 77 700.

Ändring

Ändringar i tabeller i databaser av åtalade, dömda och straff
Läs mer om ändringen

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Domstolens dom
 • Tingsrättens dom
 • Hovrätt
 • Brottsgrupp
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Brottspåföljd
 • Kön
 • Huvudbrott
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Huvudbrott
 • Brottspåföljd
 • Likartad brottslighet
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Brottsgrupp
 • Hovrätt
 • Ändring av straff vid appellationsdomstolen
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Ändringssökare
 • Hovrätt
 • Brottsgrupp
 • Hovrätt beslut
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Huvudbrott
 • Kön
 • Förbudets varaktighet
 • Ålder
 • Domstol
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Förbudets varaktighet
 • Kön
 • Domstol
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Förbudets varaktighet
 • Domstol
 • Kön
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Ålder
 • Bötesbeloppet
 • Kön
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Databastabeller som utgått

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Laura Lipasti
överaktuarie
029 551 3041
Ansvarig avdelningschef