Ämnen
Samhällsekonomi

Bytesbalansen visade ett underskott under första kvartalet 2022

Statistik:
Referensperiod:
2022, 1:a kvartal
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Ändringsmeddelande

En exceptionell revidering av uppgifterna för statistikåren 2020 och 2021 gällande utrikeshandel med tjänster i offentliggörandet 20.6.2022, på grund av att urvalsramen för enkäten om utrikeshandel med tjänster och utländska varuflöden varit bristfällig.
Läs mer om ändringen och dess inverkan i vårt meddelande.

Bytesbalansen visade ett underskott på 2,2 miljarder euro under första kvartalet 2022. Varu- och tjänstebalansen visade ett underskott på 2,8 miljarder euro. Kontot för primära inkomster hade ett överskott på 1,3 miljarder euro. Nettoutflödet av kapital från Finland till utlandet uppgick till 7,2 miljarder euro. Nettoställningen mot utlandet förstärktes jämfört med föregående kvartal. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över betalningsbalansen och utlandsställningen.

Huvudpunkter

 • Bytesbalansen visade ett underskott på 2,2 miljarder euro.
 • Varu- och tjänstebalansen visade ett underskott på 2,8 miljarder euro.
 • Kontot för primära inkomster visade ett överskott på 1,3 miljarder euro.
 • Nettoutflödet av kapital från Finland till utlandet uppgick till 7,2 miljarder euro.
 • Nettoställningen mot utlandet förstärktes jämfört med föregående kvartal.

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Land
 • Betalningsbalanspost
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Land
 • Sektor
 • Funktionell kategori
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Funktionell kategori
 • Instrument
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Sektor
 • Maturitet
 • Funktionell kategori
 • Instrument
Uppdaterad:

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Marianna Mukkulainen
överaktuarie
029 551 3405
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef