Ämnen
Arbete, löner och utkomstBefolkning och samhälle

Det relativa sysselsättningstalet för mammor steg år 2021

Statistik:
Referensperiod:
2021
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var det relativa sysselsättningstalet för 20–59-åringar år 2021 på samma nivå som år 2019. Däremot steg det relativa sysselsättningstalet för mammor under denna tid med 2,6 procentenheter.

Figuren presenterar det relativa sysselsättningstalet för kvinnor och män i åldern 20–59 år åren 2019 och 2021. Det relativa sysselsättningstalet för mammor till barn under 18 år har stigit. Däremot har det relativa sysselsättningstalet varit oförändrat bland pappor till barn under 18 år samt bland de kvinnor och män som inte har barn under 18 år.

Huvudpunkter

  • Det relativa sysselsättningstalet för mammor steg med 2,6 procentenheter år 2021 jämfört med år 2019. Det relativa sysselsättningstalet steg mest bland mammor till barn under 3 år.
  • Det relativa sysselsättningstalet för pappor var år 2021 på samma nivå som år 2019.

År 2021 skedde inga större förändringar i det relativa sysselsättningstalet bland 20–59-åringarna jämfört med år 2019. År 2020 var det relativa sysselsättningstalet dock något lägre än under dessa år på grund av coronapandemin. Det relativa sysselsättningstalet för män var nästan oförändrat med undantag av nedgången år 2020 medan det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg något från år 2019 till år 2021. Det relativa sysselsättningstalet för mammor i barnfamiljer steg under denna period från 76,3 procent till 78,9 procent. Det relativa sysselsättningstalet steg särskilt bland de mammor vars yngsta barn var under 3 år.

År 2021 steg det relativa sysselsättningstalet med 4,5 procentenheter bland mammor med tre eller fler barn och med 2,0 procentenheter bland mammor med ett eller två barn jämfört med år 2019.

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Nya databastabeller
Databastabeller som utgått

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Tarja Nieminen
överaktuarie
029 551 3561
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef