Ämnen
Arbete, löner och utkomst

Medianlönen för månadsavlönade statsanställda 3 892 euro år 2021

Statistik:
Referensperiod:
2021
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Ändringsmeddelande

I fråga om statistiken över månadslöner inom staten har databastabellerna för år 2020 överförts till arkivdatabasen och i stället för dem har databastabellerna för statistikåret 2021 offentliggjorts. Läs mer om ändringen och dess inverkan i vårt meddelande.

Enligt Statistikcentralen var medianlönen för ordinarie arbetstid bland heltidsanställda löntagare inom staten 3 892 euro i månaden år 2021. Den genomsnittliga lönen för ordinarie arbetstid var 4 160 euro. Lönen för ordinarie arbetstid innehåller förutom den uppgiftsbaserade lönen och de individuella tilläggen arbetstidstillägg och naturaförmåner, men inte lön för övertid, semesterpenning eller resultatpremier. Medianlönen för ordinarie arbetstid var 4 149 euro i månaden bland män och 3 543 euro i månaden bland kvinnor.

Medianlönen för ordinarie arbetstid bland heltidsanställda löntagare inom staten 3 892 euro i månaden år 2021. Medianlönen för ordinarie arbetstid var 4 149 euro i månaden bland män och 3 543 euro i månaden bland kvinnor.

Huvudpunkter

  • Medianlönen för månadsavlönade som arbetade inom staten för ordinarie arbetstid var 3 892 euro och medeltalet 4 160 euro.
  • År 2021 fanns det totalt omkring 76 900 löntagare inom den statliga sektorn, varav omkring hälften var män och hälften kvinnor.
  • Inom staten arbetade största delen antingen som specialister eller experter.
  • Medianlönen för specialister som arbetade inom staten för ordinarie arbetstid var 4 592 euro och för experter 3 265 euro.
  • Den vanligaste utbildningsnivån inom staten hade personer med examen på högre högskolenivå och deras medianlön var 4 851 euro.

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Nya databastabeller
Databastabeller som utgått

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Matti Lahdenmäki
överaktuarie
029 551 3690
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef