Ämnen
Transport och turism

Antalet järnvägsresor minskade med 8 procent år 2021

meddelande | Järnvägsstatistik 2021

Korrigering

Rubriken i offentliggörandets databastabell 12m2 innehöll ett fel som korrigerats
Läs mer om korrigeringen

Korrigering

Databastabellen 12m1 Vagnaxelkilometer har korrigerats 25.8.2022.
Läs mer om korrigeringen

Korrigering

Meddelandet om Järnvägsstatistik har korrigerats 29.8.2022.
Läs mer om korrigeringen

Enligt Statistikcentralen gjordes 55 miljoner resor inom persontrafiken på Finlands järnvägar och 40,2 miljoner ton gods transporterades år 2021. Antalet resor inom persontrafiken minskade med 8 procent medan den transporterade godsmängden ökade med 5 procent jämfört med året innan.


Viktiga punkter

 • Antalet resor inom persontrafiken på järnvägarna uppgick till totalt 55 miljoner år 2021. Antalet resor minskade med 8 procent från år 2020.
 • Totalt transporterades 40,2 miljoner ton gods. Den transporterade godsmängden ökade med fem procent jämfört med år 2020.
 • Godstransportarbetet uppgick till totalt 10,7 miljarder tonkilometer, vilket var sex procent mer än år 2020.
 • I järnvägsolyckor dog 10 personer medan 8 personer skadades allvarligt. Antalet dödsfall var 6 fler och antalet allvarligt skadade 4 fler än år 2020. Största delen av de olyckor som ledde till döden eller allvarliga personskador var plankorsningsolyckor.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Dragfordonsslag
  • Vagnslag
  • Typ av tåg
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Dragfordonsslag
  • Typ av tåg
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
   Tidsperiod:
   år
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
   • Trafiktyp
   Tidsperiod:
   år
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
   • Trafiktyp
   Tidsperiod:
   år
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
   • Varugrupp
   Tidsperiod:
   år
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
   • Vagnens typ
   • Riktning
   • Samtrafikens typ
   Tidsperiod:
   år
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
   • Avståndsgrupp
   Tidsperiod:
   år
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
   • Tågslag
   Tidsperiod:
   år
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
   • Dragfordonsslag
   Tidsperiod:
   år
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
    Tidsperiod:
    år
    Uppdaterad:
    Använda klassificeringar:
    • Typ av olycka
    Tidsperiod:
    år
    Uppdaterad:

    Kommande publikationer

    Bakgrundsuppgifter

    Dokumentation
    Instruktion för hänvisning

    Statistikexperter

    Förfrågningar i första hand
    Ville Keränen
    överaktuarie
    029 551 3609
    Övriga experter
    Ansvarig avdelningschef