Ämnen
Boende och byggandeSamhällsekonomi

Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade något under juli-september 2022

Statistik:
Referensperiod:
2022, september
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för nybyggnad för totalt 7,8 miljoner kubikmeter under juli-september 2022, vilket var 2 procent mindre än året innan. För bostadsbyggnadsprojekt beviljades 33 procent färre bygglov än året innan. Under juli–september påbörjades 31 procent färre byggprojekt än året innan.

Huvudpunkter

  • Kubikvolymen för beviljade bygglov för nybyggande minskade under juli-september 2022 med 2 % från året innan.
  • Under juli-september 2022 beviljades bygglov för 6 084 bostäder, vilket är 33 % mindre än året innan.
  • Kubikvolymen för beviljade bygglov för andra byggnader än bostadsbyggnader ökade under juli-september 2022 med 16 % från året innan.
  • Under juli-september 2022 påbörjades 31 % färre byggprojekt än året innan.

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
22.11.2022

Volymindex för nybyggnad 2015=100, trend, 2001M01-2022M09

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Användingssyfte
  • Byggnadsetap
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Användingssyfte
Uppdaterad:

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Tiia Wallin
överaktuarie
029 551 3875
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef