Ämnen
FöretagPriser och konsumtion

Omsättningen inom handeln ökade i maj 2022

Statistik:
Referensperiod:
2022, maj
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom hela handeln i maj 2022 med 9,5 procent från året innan. Den arbetsdagskorrigerade försäljningsvolymen inom hela handeln, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, minskade med 11,4 procent.

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom hela handeln. Omsättningen har ökat oavbrutet i tretton månader.

Huvudpunkter

  • Omsättningen inom hela handeln fortsatte att öka i maj.
  • Prisökningen minskade försäljningsvolymen jämfört med för ett år sedan.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
30.06.2022

Månads- och årsförändring av omsättningen i näringsgrenar inom handel, %

30.06.2022

Månads- och årsförändring av försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, %

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Näringsgren
  • Variabel
Uppdaterad:
29.07.2022

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Valtteri Pinkkilä
överaktuarie
029 551 3471
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef