Ämnen
Arbete, löner och utkomst

Medianlönen för månadsavlönade inom kommunsektorn 3040 euro år 2021

meddelande | Löner inom kommunsektorn 2021

Korrigering

Tabell 11aj i offentliggörandet om löner inom kommunsektorn var publicerad för sent.
Läs mer om korrigeringen

Enligt Statistikcentralen var medianlönen för ordinarie arbetstid hos heltidsanställda månadsavlönade som fick full lön 3 040 euro i månaden inom kommunsektorn år 2021. Kvinnornas medianlöner var 2 974 euro och männens 3 442 euro i månaden. Av löntagarna inom kommunsektorn var 81 % kvinnor.Viktiga punkter

 • Medianlönen för ordinarie arbetstid var 3 040 euro i månaden år 2021. Medeltalet för de ordinarie lönerna var 3 318 euro och för totallönerna 3 449 euro i månaden.
 • Sjukskötarnas medianlöner för ordinarie arbetstid var 3 210 euro och närvårdarnas 2 920 euro i månaden. Läkarna (allmänläkare, överläkare och specialistläkare) tjänade 6 377 euro i månaden. 
 • För lärare i grundskolans lågstadium var medianlönerna för ordinarie arbetstid 3 678 euro i månaden, för lärare i högstadier och gymnasier 4 089 euro.
 • Barnträdgårdslärarnas medianlöner var 2868 euro och för barnskötare i daghemmen 2 409 euro i månaden. 
 • Utöver månadsavlönade arbetade omkring 4 650 timavlönade löntagare inom kommunsektorn. Medianen för den genomsnittliga medeltimlönen för ordinarie arbetstid med arbetstidstillägg var 15,65 euro.

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
27.04.2022

Medianlön för ordinarie arbetstid efter kön och Näringsgrensindelningen 2008

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Utbildningsnivå
 • Utbildningsområde
 • Kön
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kön
 • Näringsgrensindelningen 2008
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Näringsgrensindelningen 2008
 • Kön
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kön
 • År
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kön
 • Yrkesklassificeringen 2010
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Heli Udd
överaktuarie
029 551 3522
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef