Ämnen
EnergiMiljö och naturTransport och turism

Förbrukningen av träbränslen och naturgas minskade betydligt under årets första kvartal

meddelande | Energianskaffning och -förbrukning 2022, 1:a kvartal

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 335 petajoule (PJ) under januari–mars, vilket är 13 procent mindre än under motsvarande period året innan. Den milda början av året och pappersförbundets arbetsnedläggelse minskade efterfrågan på energi jämfört med året innan. Mest sjönk förbrukningen av träbränslen och naturgas, med 27 procent respektive 55 procent. Totalförbrukningen av el sjönk med 7 procent från året innan. Rysslands invasion av Ukraina återspeglades som osäkerhet på energimarknaden.

Viktiga punkter

  • Förbrukningen av förnybar energi minskade med 20 % från året innan, främst på grund av att förbrukningen av vedbränsle minskade med 27 %. Nedgången i förbrukningen av träbränslen berodde delvis på pappersförbundets arbetsnedläggelse, som pågick hela årets första kvartal.
  • Den sammanlagda förbrukningen av fossila bränslen och torv minskade med 13 %. Mest sjönk förbrukningen av naturgas, med 53 %, vilket berodde på den betydande ökningen av priset på naturgas som börjat redan 2021.
  • Av övriga bränslen steg förbrukningen av olja med 3 % under januari–mars. Förbrukningen av kol och torv minskade med 6 % respektive 10 %.
  • Den totala elförbrukningen uppgick till 23 terawattimmar (TWh) och var således 7 % mindre än året innan. Mängden samproducerad el minskade med 34 % och nettoimporten av el med 10 %.
  • Koldioxidutsläppen vid energianvändningen av bränsle minskade med 12 % från året innan.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
30.06.2022

Totalförbrukning av energi efter energikälla 2022Q1*

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Energikälla
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Produktion/skaffning av elektricitet
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Oljeprodukt
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Försäljning av oljeprodukter för utrikestrafik (m3)
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Utsläppssektorn
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Aleksi Sandberg
överaktuarie
029 551 3326
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef