Ämnen
Arbete, löner och utkomstBefolkning och samhälle

Arbetskraftsundersökning 2021, sysselsatta efter utbildningsnivå

Statistik:
Referensperiod:
2021
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
databasoffentliggörande

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Utbildningsnivå
  • Kön
Uppdaterad:
13.06.2022

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Minna Wallenius
överaktuarie
029 551 2749
Ansvarig avdelningschef