Ämnen
Transport och turism

I vägtrafiken dog 4 personer i februari 2023

meddelande | Statistik över vägtrafikolyckor 2023, februari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 166 i februari 2023. I dessa dog 4 och skadades 220 personer. Antalet döda var 6 färre än i februari 2022 och antalet skadade 30 färre. Uppgifterna har jämförts med motsvarande preliminära uppgifter från året innan.

Huvudpunkter

 • Det hände 166 vägtrafikolyckor med personskada i februari 2023.
 • I vägtrafikolyckor dog 4 och skadade 220 personer.
 • Av dem som dog färdades 1 med personbil. 3 fotgängare dog.
 • Av de döda var 3 män och 1 kvinna.

Vägtrafikolyckor i januari-februari

Under januari-februari 2023 var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 329. I olyckorna dog 15 och skadades 424 personer. Antalet döda var 5 färre och antalet skadade 72 färre än under motsvarande period år 2022. Av dem som dog färdades 9 med personbil. I vägtrafiken dog 5 fotgängare och 1 cyklist.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Trafikant
  • Typ av olycka
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Typ av olycka
  • Trafikant
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Ålder
  • Region
  • Trafikant
  • Kön
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Region
  • Kön
  • Ålder
  • Trafikant
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Hastighetsbegränsning
  • Typ av olycka
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Typ av olycka
  • Hastighetsbegränsning
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Trafikant
  • Vägtyp
  • Region
  • Olycksplats
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Inblandad
  • Vägtyp
  • Region
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Vägtyp
  • Region
  • Inblandad
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Veckodag
  • Ljusförhållanden
  • Hastighetsbegränsning
  • Vägtyp
  • Väglag
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:

  Kommande publikationer

  Bakgrundsuppgifter

  Dokumentation
  Instruktion för hänvisning

  Statistikexperter

  Förfrågningar i första hand
  Mervi Härkönen
  överaktuarie
  029 551 3254
  Övriga experter
  Ansvarig avdelningschef