Ämnen
Transport och turism

I vägtrafikolyckor dog 225 personer år 2021

meddelande | Statistik över vägtrafikolyckor 2021

Enligt Statistikcentralens uppgifter för år 2021 inträffade 3 243 vägtrafikolyckor som ledde till personskador. I olyckorna dog 225 personer och 3 886 skadades. Nio procent av de skadade, dvs. 368 personer, skadades allvarligt. År 2021 var antalet dödsfall två fler och antalet skadade 525 färre än år 2020. Totalt omkom 28 personer som rörde sig med motorcykel (inkl. trimmade mopeder), dvs. 40 procent fler än året innan.

Huvudpunkter

 • Antalet dödsolyckor var oförändrat (208) under 2021. De flesta av dödolyckorna var avkörningar och frontalkollisioner. Antalet olyckor som ledde till personskador fortsatte att minska (3 035).
 • Av dem som dog i vägtrafikolyckor var 75 % män och av dem som skadades 59 %. Nästan samma antal män dog 2021 som året innan (169), men antalet dödsfall bland kvinnor var 10 % fler (56).

Antalet döda i vägtrafikolyckor ökade

Sett efter åldersgrupp var det högsta antalet dödsfall i vägtrafikolyckor 2021 i åldersgruppen äldre än 75 år. Tidigare har 15–24-åringarna toppat statistiken.

Antalet personer som skadades allvarligt i olyckor som kom till polisens kännedom minskade nästan i alla åldersgrupper. Endast i åldersgruppen 45–54 år inträffade mer allvarliga skador än 2020.

År 2021 begicks 28 självmord i vägtrafiken i frontalkollisioner med motorfordon, vilket är 33 procent mer än året innan. Självmordens andel av dödsfallen i vägtrafiken var omkring 12 procent.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
17.01.2023

Vägtrafikolyckor, dödä och skadade 2003-2021

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Trafikant
  • Typ av olycka
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Typ av olycka
  • Trafikant
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Ålder
  • Region
  • Trafikant
  • Kön
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Region
  • Kön
  • Ålder
  • Trafikant
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Hastighetsbegränsning
  • Typ av olycka
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Typ av olycka
  • Hastighetsbegränsning
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Trafikant
  • Vägtyp
  • Region
  • Olycksplats
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Inblandad
  • Vägtyp
  • Region
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Vägtyp
  • Region
  • Inblandad
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Veckodag
  • Ljusförhållanden
  • Hastighetsbegränsning
  • Vägtyp
  • Väglag
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:

  Kommande publikationer

  Bakgrundsuppgifter

  Dokumentation
  Instruktion för hänvisning

  Statistikexperter

  Förfrågningar i första hand
  Mervi Härkönen
  överaktuarie
  029 551 3254
  Övriga experter
  Ansvarig avdelningschef