Ämnen
Priser och konsumtion

Prisindexet för offentliga utgifter steg inom kommunalekonomin och inom staten

meddelande | Prisindex för offentliga utgifter 2022, 2:a kvartal

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg prisindexet för offentliga utgifter inom staten med 3,5 procent under andra kvartalet 2022 jämfört med föregående år. Prisindexet för kommunalekonomin steg med 3,6 procent och prisindexet för den kommunala basservicen med 2,9 procent under motsvarande period.

Viktiga punkter

  • Prisindexet för statliga utgifter ökade i huvudsak på grund av att transfereringarna till kommuner och samkommuner ökade.
  • Ökningen av indexet för kommunalekonomin påverkades i huvudsak av att köpen av varor och tjänster ökade.

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
13.09.2022

Revidering av årsförändringar av prisindexen för offentliga utgifter (2015=100)

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Kommuntyp
  • Uppgiftsområde
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Förvaltningsområde
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Pentti Wanhatalo
överaktuarie
029 551 2685
Ansvarig avdelningschef