Ämnen
Utbildning och forskning

Statens forsknings- och utvecklingsfinansiering minskar i budgeten för år 2023

meddelande | Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten 2023

Anslagen för forsknings- och utvecklingsverksamhet år 2023 är totalt 2 354,9 miljoner euro i statsbudgeten. Enligt Statistikcentralen minskar anslagen för forsknings- och utvecklingsverksamhet i statsbudgeten med 133,7 miljoner euro, dvs. 5,4 procent, jämfört med 2022 års budget. Den statliga forskningsfinansieringens andel av bruttonationalprodukten är uppskattningsvis omkring 0,83 procent.


Viktiga punkter

  • Anslagen för forsknings- och utvecklingsfinansiering uppgår i statsbudgeten för 2023 till totalt 2 354,9 miljoner euro.
  • Statens forsknings- och utvecklingsfinansierings BNP-andel utgör uppskattningsvis omkring 0,83 % av budgeten för 2023.
  • Forsknings- och utvecklingsfinansieringens andel av statens utgifter utan kostnaderna för statsskulden är omkring 3 % i budgeten för 2023.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Heidi Pirkola
överaktuarie
029 551 3246
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef