Ämnen
Företag

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 1,5 procent i september 2023

meddelande | Omsättning inom servicebranschen 2023, september

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom servicenäringarna med 1,5 procent i september 2023 jämfört med september 2022. Produktionen av tjänster dvs. volymen, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, var under samma period på samma nivå som året innan. I augusti 2023 ökade omsättningen med 1,8 procent och volymen minskade med 0,1 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenarna inom handeln.

Viktiga punkter

 • Huvudnäringsgrenarna inom servicenäringarna visade en ökning av omsättningen med undantag av transport och magasinering.
 • Volymen minskade inom flera huvudnäringsgrenar inom servicenäringarna.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008)

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Revidering av den arbetsdagskorrigerade omsättningens årsförändringar inom service branschens näringsgrenar

Revidering av långsiktiga årsförändringar av arbetsdagskorrigerade omsättningen inom service branschens näringsgrenar

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren
 • Variable
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren
 • Variable
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren
 • Variable
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren
 • Variable
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren
 • Variable
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren
 • Variable
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren
 • Variable
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren
 • Variable
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Aki Niskanen
överaktuarie
029 551 2657
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef