Ämnen
Samhällsekonomi

Produktionen inom samhällsekonomin ökade i februari 2023 från året innan, en nedgång från föregående månad

meddelande | Konjunkturindikator för produktionen 2023, februari

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för februari 2023 med 0,4 procent från året innan. I februari minskade den säsongrensade produktionen med 0,7 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för januari 2023 ökade enligt de reviderade uppgifterna med 1,2 procent (tidigare 1,4 %) från januari året innan. Den arbetsdagskorrigerade primärproduktionen ökade med ungefär 2 procent, förädlingen minskade med ungefär 3,6 procent och tjänsterna ökade med ungefär 2 procent från februari 2022.

Viktiga punkter

  • Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade i februari med 0,4 % från året innan.
  • I februari minskade den säsongrensade produktionen med 0,7 % från föregående månad.
  • Den arbetsdagskorrigerade primärproduktionen ökade med ungefär 2 %, förädlingen minskade med ungefär 3,6 % och tjänsterna ökade med ungefär 2 % från februari året innan.

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
14.04.2023

Förändring av volym i arbetsdagsrensad serie från föregående år, procent

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
14.04.2023

Revideringar i denna statistik

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Bransch
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Antti Kosunen
överaktuarie
029 551 3613
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef