Ämnen
Samhällsekonomi

Produktionen inom samhällsekonomin ökade i juni 2023 från året innan, men minskade från föregående månad

meddelande | Konjunkturindikator för produktionen 2023, juni

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för juni 2023 med 0,7 procent från året innan. I juni minskade den säsongrensade produktionen med 0,3 % från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för maj 2023 ökade enligt de reviderade uppgifterna med 1,1 procent (tidigare 1,9 procent) från maj året innan. Den arbetsdagskorrigerade primärproduktionen ökade med omkring 2 procent. Förädlingen minskade med omkring 8 procent, medan tjänsterna ökade med omkring 4 procent från juni 2022.

Viktiga punkter

  • Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade i juni med 0,7 % från året innan.
  • I juni minskade den säsongrensade produktionen med 0,3 % från föregående månad.
  • Enligt de preliminära uppgifterna ökade den säsongrensade bruttonationalprodukten med ungefär 0,7 % under andra kvartalet 2023 jämfört med föregående kvartal.
  • Den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten ökade med omkring 0,2 % från året innan.
  • Det säsongrensade antalet sysselsatta ökade med omkring 0,1 % från föregående kvartal. Antalet arbetade timmar minskade med ungefär 0,2 % från föregående kvartal.

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
16.08.2023

Förändring av volym i arbetsdagsrensad serie från föregående år, procent

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
16.08.2023

Revideringar i denna statistik

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Bransch
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Antti Kosunen
överaktuarie
029 551 3613
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef