Ämnen
Arbete, löner och utkomstBefolkning och samhälle

Det relativa sysselsättningstalet för studerande steg år 2021

meddelande | Sysselsättning 2021

Ändring

Nya databastabeller om sysselsättning bland studerande publiceras den 9 februari 2023.
Läs mer om ändringen

Enligt Statistikcentralen steg det relativa sysselsättningstalet för studerande med 2,9 procentenheter år 2021 jämfört med året innan. Antalet studerande i åldern 18–64 år var 558 000, av vilka 293 000, dvs. mer än hälften, arbetade vid sidan av studierna. Att arbeta vid sidan av studierna ökade mest bland studerande inom gymnasieutbildning, där det relativa sysselsättningstalet steg med 7,3 procentenheter. Vanligast var det att arbeta i samband med studier för specialyrkesexamen och högre yrkeshögskoleexamen.

Viktiga punkter

 • Det relativa sysselsättningstalet för 18–64-åriga studerande var 52,5 % år 2021.
 • Det relativa sysselsättningstalet för kvinnliga studerande var 55,6 % och för manliga studerande 48,7 %.
 • Att arbeta vid sidan av studierna var vanligast bland studerande inom handel, förvaltning och juridik.

Ändring

Nya databastabeller om sysselsättning bland studerande publiceras den 9 februari 2023.
Läs mer om ändringen

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
09.02.2023

Sysselsättning bland studerande efter kön och ålder 2021

09.02.2023

Sysselsättning bland studerande efter utbildningsområde och kön 2021

09.02.2023

Sysselsättning bland studerande efter utbildningsnivå och kön 2021

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Nya databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Område
 • Kön
 • Utbildningstyp
 • Utbildningsnivå
 • Utbildningsområden
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utbildningstyp
 • Utbildningsnivå
 • Område
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utbildningstyp
 • Utbildningsnivå
 • Kön
 • Ålder
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Meri Raijas
överaktuarie
029 551 3061
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef