Ämnen
Företag

De svenskägda bolagens omsättning i Finland uppgick till 27 miljarder euro år 2021

meddelande | Utländska dotterbolag i Finland 2021

Ändring

Populationen av statistiska enheter i statistik över utländska dotterbolag i Finland utvidgas fr.o.m. statistikåret 2021. De begränsningar som gäller verksamhetstiden och företagens storlek har slopats i fråga om avgränsningen av de statistiska enheterna.
Läs mer om ändringen

Enligt Statistikcentralens uppgifter var omsättningen för utländska företag i Finland 113 miljarder euro år 2021. Mest omsättning genererade de svenska, amerikanska, tyska, danska och norska företagen. Tillverkning var den mest betydande näringsgrenen mätt både i antal anställda och i omsättning. I Finland fanns det 4 751 utländska företag.

Viktiga punkter

 • De utländska företagens omsättning i Finland var nästan 113 miljarder euro år 2021.
 • De utländska företagens andel av omsättningen var 23 procent av hela den omsättning som företagen i Finland genererade.

Statistiken förnyas

Populationen av statistiska enheter i struktur- och bokslutsstatistik över företag utvidgas fr.o.m. statistikåret 2021. I och med reformen utvidgas antalet företag som används vid framställningen av statistiken över utländska dotterbolag i Finland bara något jämfört med det totala antalet företag i Finland. År 2021 ökar antalet utländska företag i Finland till 4 751 företag, dvs. med 5,7 procent jämfört med den tidigare populationen av statistiska enheter. De nya statistiska enheterna har ringa effekter på de övriga variablerna. Omsättningen ökar med 0,07 procent och antalet anställda med 0,04 procent.

Ändring

Populationen av statistiska enheter i statistik över utländska dotterbolag i Finland utvidgas fr.o.m. statistikåret 2021. De begränsningar som gäller verksamhetstiden och företagens storlek har slopats i fråga om avgränsningen av de statistiska enheterna.
Läs mer om ändringen

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
03.03.2023

Utländska dotterbolag i Finland efter näringsgren 2021

03.03.2023

Utländska dotterbolag i Finland, de mest betydande länderna mätt med omsättning 2021

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Nya databastabeller
Använda klassificeringar:
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
   Tidsperiod:
   år
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
    Tidsperiod:
    år
    Uppdaterad:
    Databastabeller som utgått

    Kommande publikationer

    Bakgrundsuppgifter

    Dokumentation
    Instruktion för hänvisning

    Statistikexperter

    Förfrågningar i första hand
    Anna-Maija Laakko
    överaktuarie
    029 551 3640
    Ansvarig avdelningschef